Råd för pensionsparande

Råd för pensionsparande

Råd för pensionsparande

För att ha möjlighet att bibehålla en hög levnadsstandard efter du pensionerat dig är det mycket viktigt att pensionsspara. Det är klokt att tänka på andra alternativ än bara den allmänna pensionen. Den allmänna pensionen är ungefär 50–-60 procent av lönen.

På grund av nya reformer, lagar och skatter har traditionella sparalternativ blivit mindre fördelaktiga. Ett exempel är det vanliga fondkontot som blir kraftigt påverkat av en hög vinstskatt på 30 procent. Vidare beskattas avsättningar över 1800 kronor per månad dubbelt. Tre exempel på fördelaktigt pensionssparande är investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring och löneväxling.

Investeringssparkonto och kapitalförsäkring är lämpade för alla

Råd för pensionsparande

ISK är en sparform som gör att du som innehavare slipper redovisa dess utdelningar och kapitalvinster i inkomstdeklarationen. Om du börjar med ett ISK-sparande rekommenderas det att du fyller dess konto med aktiefonder, då det handlar om långsiktigt sparande. När räntorna går upp rekommenderas även räntefonder bli fördelaktiga, men i dagens lågräntevärld är det inte lönt att fylla upp kontot med de här fonderna. Du kan öppna ett ISK hos många aktörer, till exempel Avanza, Skandia, Länsförsäkringar och SEB.

En kapitalförsäkring är en sparform där du placerar dina pengar hos ett försäkringsbolag. I denna försäkring är det exempelvis möjligt att lägga aktier och fonder. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar: fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. I en fondförsäkring väljer du fonder som erbjuds av försäkringsbolaget och i en depåförsärking placerar du i värdepapper som aktier samt fonder. Den traditionella försäkringen är något annorlunda, då försäkringsbolaget helt sköter din förvaltning. I detta fall brukar försäkringsbolaget erbjuda dig en lägsta avkastning.

Förutom en låg skatt, har ISK och kapitalförsäkring båda många fördelar. En av de största fördelarna med ISK är att denna sparform är avgiftsfri, till skillnad från många kapitalförsäkringar. Att ISK är avgiftsfri är en mycket bra egenskap och detta betyder i praktiken att du inte blir inlåst i en sparandeform som är dyr att ta sig ur. På så sätt är ISK ett flexibelt alternativ, då du kan ta ut och sätta in pengarna när du vill. Till en kapitalförsäkring kan du koppla på ett försäkringsskydd och det är möjligt att välja förmånstagare. Med förmånstagare menas vem som ska överta ditt kapital om du skulle avlida.

Löneväxling är en sparform för de som tjänar mer

För de som tjänar över 40 000 kr per månad rekommenderas löneväxling som pensionssparande. Detta alternativ är utformat så att en del av din lön sätts av till en tjänstepensionsförsäkring. Inbetalningarna sköter din arbetsgivare och du behöver alltid dennes medgivande för att kunna börja löneväxla. Vid 55 års ålder kan du tidigast ta ut dina pengar och sedan är det möjligt att välja utbetalningsdetaljer. En period på fem år är den kortaste utbetalningstiden som brukar erbjudas om du löneväxlar.

Det finns många fördelar med löneväxling. En av de största fördelarna är att ingen skatt behöver betalas förrän du tar ut din pension och detta är mer fördelaktigt än att betala skatt på lönen som du avstår. Dessutom ökar möjligheten att sluta arbeta tidigare, eftersom det är möjligt att spara till en högre pension.