Hjälp med deklarationen

Hjälp med deklarationen

Hjälp med deklarationen

En gång om året är det dags att deklarera. Begreppet deklaration brukar även kallas självdeklaration och inkomstdeklaration. Deklarationen består av en del uppgifter som slutligen ska lämnas till Skatteverket. Skatteverket gör sedan ett beslut och fastställer hur mycket skatt som betalas. Deklarationen är endast till för skatteskyldiga juridiska och fysiska personer.

Numera får Skatteverket uppgifter från banker, försäkringsbolag och arbetsgivare. Från dessa uppgifter utarbetar Skatteverket sedan förslag till deklaration. Detta deklarationsförslag skickas till fysiska personer och på så sätt behöver dessa oftast endast kontrollera så att uppgifterna är korrekta. Om uppgifterna inte är korrekta, behöver en komplettering göras. Deklarationsförslaget är lätt att acceptera via olika kommunikationskanaler så som exempelvis brev, webbläsare och SMS. Det är viktigt att notera att alla uppgifter som är relaterade till din deklaration inte automatiskt presenteras i deklarationsförslaget av Skatteverket, till exempel ett eventuellt bilavdrag för resor till och från arbete.

Oavsett om det endast gäller kontrollering och komplettering av ett deklarationsförslag eller om du börjar deklarera från början, kan det ibland vara krångligt, speciellt för den som inte tycker om att hålla på med siffror. Dessutom brukar det ta lång tid att sätta sig in i ekonomiska termer och nya skatteregler. Därför kan de vara av stor vikt att få hjälp med deklarationen.

Hjälp med deklarationen

Många typer av företag

Att anlita en redovisningskonsult som är insatt i alla detaljer kan spara dig mycket tid. Både stora och små företag kan hjälpa dig med deklarationen. De stora redovisningsbyråerna besitter en mycket stor expertis. Dessa företag har både bredden så väl som specialkunskaperna och de kan på så sätt hjälpa till med alla sorters deklarationer, vilket är en mycket stor fördel.

Den största nackdelen med de stora redovisningsbyråerna är priset, då de oftast är märkbart dyrare än små firmor. En fördel med mindre redovisningsbyråer är att de normalt sätt är billigare än de större. Vidare brukar de också ge snabb respons och vara mycket flexibla. En nackdel är att de oftast inte besitter en lika stor expertis som de stora byråerna, både i form av bredd och specialistkunskaper.

Viktigt att vara ute i god tid

Oavsett om du tar beslutet att anlita en stor eller en liten redovisningsbyrå är det mycket viktigt att du är ute i god tid. Det är många som vill ha hjälp med deklarationen och byråerna bokas snabbt upp. Vidare kan det, trots stor expertis, ta tid att sätta sig in i privatpersoners och företags ekonomi. På så sätt är det också viktigt att byråerna får in dina uppgifter i god tid. Om du väljer att deklarera själv, finns det många bra resurser på internet som du kan använda dig av, exempelvis lathundar och tydliga listor på vad du kan göra avdrag för.