En grundkurs i aktier

En grundkurs i aktier

En grundkurs i aktier

En aktie är en finansiell tillgång och en del av ett aktiebolags totala värde. På så sätt är en aktieinnehavare är en delägare av aktiebolaget. Om till exempel ett aktiebolag består av 1000 aktier äger du en procent om du innehar 10 aktier. Handel med finansiella tillgångar så som aktier liknar mycket handel med fastigheter och auktioner: du köper när priset är lågt och säljer när det är högre. Att handla och investera i aktier är en bra inkomstkälla.

Det är enkelt att köpa aktier på internet och det går snabbt att öppna ett nätkonto hos en nätbank. Vissa konton tillåter dig att endast köpa svenska aktier och andra även internationella. När du handlar aktier på nätet läggs ofta en avgift på försäljningen. Denna avgift kallas courtage och varierar från konto till konto. Några nätbanker erbjuder courtagefri aktiehandel.

En grundkurs i aktier

Aktiens pris

En akties pris, även kallat aktiekurs, bestäms av hur stora volymer köpare och säljare det finns. Det handlar alltså om utbud och efterfrågan. Om aktiebolaget som tillhandahåller aktier finns på en aktiebörs handlar köpare och säljare enkelt så väl som effektivt med varandra. I Sverige handlas den största delen av aktier på Stockholmsbörsen, även kallad Nasdaq Stockholm, som är en organiserad marknadsplats.

Aktiens pris fluktuerar upp och ner beroende på hur det går för aktiebolaget. Den främsta orsaken till att en akties pris stiger är att aktiebolagets vinst ökar. Vid utgivande av goda kvartalsrapporter, som redovisar högre vinst än förväntat, brukar aktiens pris öka. Om det motsatta händer brukar aktiens pris sjunka. Vad som även styr aktiepriset är att många analytiker räknar på börsbolagen och försöker förutse deras vinster.

Förutom att tjäna pengar på att dina aktiers kurser stiger, brukar aktiebolagen dela ut en del av sina vinster kontant till aktieinnehavarna och detta sker en gång om året.

Aktier är inte riskfritt

Trots att aktier är en mycket bra extra inkomstkälla är det viktigt att komma ihåg att aktiehandel inte är riskfri. Om du har investerat en stor summa av dina pengar, kan dessa bli mindre värda om aktiens pris av någon anledning faller och detta gäller speciellt om du bara har investerat i ett aktiebolag. När du handlar med aktier rekommenderas att du investerar i flera sorters aktier i din portfölj. På så sätt sprider du ut din risk, då sannolikheten att några aktiekurser stiger och några sjunker tar ut varandra.

Viktigt att följa med i affärsvärlden

För att bli framgångsrik inom aktiehandel är det viktigt att följa med i affärsvärlden och på aktiemarknaden genom att läsa tidskrifter som tillhandahåller finansiell information om företag, till exempel Dagens Industri. De här typerna av media ger även köp- och säljrekommendationer av aktier på daglig basis. Vidare, förutom att följa med i affärsvärlden, är det bra att följa med i politiska händelser världen över. När det händer olika saker i världen, till exempel beslut om nya handelsavtal, påverkas företag därefter och på så sätt deras vinster på sikt. När vinsterna påverkas gör aktiekurserna normalt också det.